luni, 15 ianuarie 2018

“Crezul” pentru Mihai Eminescu (Dorina Stoica)


“Cred într-unul”, poet național Mihai Eminescu
Domn al cuvântului, mai presus de cuvânt,
“Al tuturor celor văzute și nevăzute,”

Născătorul poeziei românești.


Carele s-a zămislit din oameni credincioși,
Din apa limpede a izvorelor,
Din munții Carpați, din Harul divin,
Din oase domnești de Sfinți Părinți
Pe plaiuri mioritice.

Poet adevărat, cuvânt din cuvânt românesc,
Vers cu sunet de nai și culoare 
Cerească de floare albastră.
Adânc precum lacul codrilor de-aramă,
De luceferi mai presus, mai presus!

“Cel de o ființă” cu poezia,
Din care ne adăpăm toți însetații de frumos,
“S-a pogorât din ceruri” ,“s-a întrupat și s-a 
Făcut om” și poet cu nume de înger.
“Întru iertarea păcatelor” acestui popor.

Va sta pe tronul slavei “să judece viii și morții”,
“Închinat și slăvit”, “va invia” întru slavă 
De cuvânt românesc, pentru a noastră înveșnicire. 
Amin.